รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  สพม.
26  ปีการศึกษา  2562

 

รับสมัคร  ม. 1 และ ม. 4  พร้อมกันในวันที่  23 – 27  กุมภาพันธ์  2562


สอบคัดเลือก  ชั้น  ม. 1  วันที่  9  มีนาคม  2562

ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  10  มีนาคม  2562

 

สอบคัดเลือก  ชั้น  ม. 4  วันที่  10  มีนาคม  2562

ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  11  มีนาคม  2562

 

มอบตัวเข้าเรียน ม. 1 และ ม. 4 พร้อมกันในวันที่  16  มีนาคม  2562


https://sites.google.com/a/ses26.go.th/pw-project/home/2222.png?attredirects=0
ประกาศรับสมัครhttps://drive.google.com/open?id=1JMGZHQ-N9HEdH0iJsWjwfGIrT_HMG8b1

            https://drive.google.com/open?id=1RZ3RkwPAQ8CWa0IXHjdwmifLhH8yYuvL     https://drive.google.com/open?id=1HVHtKT6sddDOtMVhJUWeQr1qC_znoL6g
https://drive.google.com/open?id=1zfD_QPvb3aupOcmNxC3MNGKF4cYNaGX0         https://drive.google.com/open?id=1YN8_RUv-X_Dlk15vY7MWzsZJGeqqzSt-

                                                 
กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ และศึกษาแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการ     

ภาพกิจกรรม


RSS Feed


RSS Feed