หน้าแรก


>> ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินเพื่อ เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
    เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 โรงเรียนยางวิทยาคม ได้ทำการประชมเพื่อหาแนวทางในการ เตรียมความพร้อมการประเมินเพื่อ เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนยางวิทยาคม
    ส่ง 31 ส.ค. 2559 09:20 โดย บรรเทา อะปะมะทัง
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดร.พัศมัย จำนงพิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน