Trang chủ

Trang thông tin cá nhân của Đặng Vũ Tùng

Họ và tên

TS. Đặng Vũ Tùng

Địa chỉ nơi làm việc

Bộ môn Quản lý Công nghiệp - Viện Kinh tế & Quản lý

209-C9, Trường ĐHBK Hà Nội, 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

E-mail

tung.dangvu@hust.edu.vn; dangvutung@gmail.com

Tel

+ 84 4 3868 3661

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Mô hình ra quyết định

-   Quản trị công nghệ

-   Quản trị dự án

-   Mô phỏng hệ thống sản xuất 

(-   lý thuyết trò chơi trong kinh doanh)

Hướng nghiên cứu

-   Ứng dụng mô hình tối ưu hóa trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ

-   Công nghệ tiết kiệm năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo ứng dụng trong các ngành công nghiệp và xây dựng

-   Phát triển bền vững, khía cạnh môi trường trong SXKD

-   Hệ thống logistics, quản trị chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị của sản phẩm

Các công trình nghiên cứu đã công bố

12. Nguyễn Thị Hương & Đặng Vũ Tùng, "Invention Commercialisation Models for Vietnam Enerprises", tham luận Hội thảo quốc tế ICECH, Hà Nội, 9/2014.

11.  Đặng Vũ Tùng, "Sản xuất tinh gọn từ góc độ quản lý năng lượng trong doanh nghiệp (Lean Production Through Enterprise’s Energy Management)", tham luận Hội thảo Quản trị Tinh gọn tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, Hà Nội, 4/2014.

10. Đặng Vũ Tùng, "Chiến lược doanh nghiệp đối phó khủng hoảng kinh tế”, tham luận Hội thảo quốc tế ICECH, Hà Nội, 9/2012.

9.  Đặng Vũ Tùng: Đô thị hóa thế giới và Việt Nam – vấn đề nan giải, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 20, (10/2009), tr 27-28.

8.  Haas, L.J.M and Dang Vu Tung: Benefit Sharing Mechanisms for People Adversely Affected by Power Generation Projects in Viet Nam (Final report), Asian Development Bank (ADB) TA-4689 VIE, 2007

7. Dang Vu Tung: Promotion of ESCOs Through Commercial Energy Efficiency Program – Vietnam Experience. Proceedings of 2nd Asian ESCO Conference, Beijing, Sept 27-28, 2007

6. Dang Vu Tung: Models for Online B2B Order Creation and Selection Based on Capacity Planning. Proceedings of 3rd International Conference on Management Education in Vietnam, Ho Chi Minh city, Sept 7-9, 2005.

5. Dang Vu Tung and Nagarur N. (2001), “Effects of Component Commonality in Multi-Component Inventory Models”, Opsearch 37, 294-315.

4.  Cantamessa M., Dang Vu Tung, “Integration of Bidding Negotiation and Production Planning in Networked Small and Medium Enterprises”, Proceedings of the V-AITEM Conference, Bari, September 18-20, 2001.

3. Dang Vu Tung, “Mixed Inventory Models with Flexible Leadtime”, Proceedings of the Special International Conference on Production Research ICPR-2000, Bangkok, August 2-4, 2000.

2.  Dang Vu Tung, Ray S., Nagarur N., “A Distribution-Free Commonality Model with Multiple Products, Multiple Components”, Proceedings of the Special International Conference on Production Research ICPR-2000, Bangkok, August 2-4, 2000.

1.  Dang Vu Tung and Pinnoi A. (2000), “Vehicle Routing-Scheduling for Waste Collection in Hanoi”, European Journal of Operational Research 125, 449-468.

Các sách đã xuất bản

Dang Vu Tung: Decision Modeling (lecture notes). Bach Khoa Publishing House, 2010.

Các hướng đề tài nghiên cứu hướng dẫn cho học viên cao học

- Quản lý dự án, quản lý tiến độ, chi phí dự án
- Quản trị chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng
- Đánh giá, nâng cao năng lực cạnh tranh của DN, của sản phẩm
- Đánh giá nhân viên
- Quản lý năng lượng, tiết kiệm năng lượng trong DN
- Tối ưu hóa quá trình sản xuất, ứng dụng mô phỏng trong thiết kế
- Thiết kế, tối ưu hóa hệ thống logistics

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

1. Trịnh Vũ Minh (Học viện Kỹ thuật Quân sự): “Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá hỗ trợ phân cấp bảo đảm vật tư tại Tổng cục Công nghiệp quốc phòng” (đồng hướng dẫn)

Thời gian thực hiện: 2012-2015

2. Nguyễn Ngọc Thía (Đại học Điện Lực): "Xây dựng các tiêu chí đánh giá phát triển bền vững cho một ngành công nghiệp Việt Nam"

Thời gian thực hiện: 2014-2018

Các thông tin khác

Fellow of the ASEAN-US Science and Technology Program (Energy Security)

Cựu học viên cao học & NCS Viện Công nghệ Châu Á AIT (Kỹ nghệ các hệ thống công nghiệp)

Cựu sinh viên ĐHBKHN (Điện tử Viễn thông)

Cựu sinh viên ĐH Mở HN (Ngoại ngữ - Anh)

Cựu học sinh PTTH Hanoi-Amsterdam (chuyên Hóa)

Cựu học sinh THCS Trưng Nhị (chuyên Toán)

 Học bổng đã nhận
Nhà tài trợ
 Thời hạn
 Học bổng nghiên cứu (Fellowship), chương trình Khoa học & Công nghệ ASEAN-US, tại Bộ KHCN
USAID (Mỹ)12 tháng
 Học bổng (Scholarship) tham gia chương trình “Quản lý và sử dụng năng lượng hiệu quả” tại Thụy điển, Nam Phi, Việt NamSIDA
(Thụy điển)
18 tháng
 Học bổng (Scholarship) toàn phần cho nghiên cứu sinh tại Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Thái LanChính phủ Áo36 tháng
 Học bổng (Scholarship) trao đổi nghiên cứu tại Đại học tổng hợp Turin, Ý EU4 tháng
 Học bổng (Scholarship) toàn phần chương trình cao học tại Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Thái LanChính phủ Bỉ22 tháng
 Học bổng (Scholarship) chương trình đại học tại trường ĐH Bách Khoa Hà NộiChính phủ Việt Nam5 năm
Comments