Trang thông tin cá nhân của Nghiêm Sĩ Thương

Họ và tên

PGS.TS. Nghiêm Sĩ Thương

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 207B nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Thuong.nghiemsi@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 3662

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Cơ sở quản lý tài chính doanh nghiệp

-   Tài chính doanh nghiệp

-   Lý thuyết tài chính tiền tệ

-   Nghiệp vụ ngân hàng

-   Nguyên lý kế toán

-   Kinh tế học quốc tế

Hướng nghiên cứu

-   Các vấn đề đương đại trong quản lý tài chính

-   Kinh tế học phúc lợi và kinh tế học phát triển

-   Các vấn đề về thuế VAT, thuế tài sản, thuế dịch tài chính

-   Cơ chế quản lý tài chính các công ty nhà nước

-   Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Các công trình nghiên cứu đã công bố

-          Nghiêm Sĩ Thương, Chủ nhiệm đề tài: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy mài lỗ phun trên các vòi phun có chốt tiết lưu (Thông tin về đề tài xin xem tại website của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia NACESTI),1985. Mã số 5201-01-01-04; Đề tài cấp nhà nước.

http://rnd.vista.gov.vn:9000/kqnc/kq_chitiet_du.asp?id=43888

-          Nghiêm Sĩ Thương, Chủ nhiệm đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất trong bối cảnh hội nhập quốc tế, 2008. B2005-28-164; Đề tài cấp bộ

-          Nghiêm Sĩ Thương, Chủ nhiệm đề tài: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất, 2010. B2009-01-257; Đề tài cấp bộ

-          Nghiêm Sĩ Thương: Một số nhận thức về giá trị của doanh nghiệp nhà nước; Tạp chí Tài chính, Bộ Tài chính, năm 2000

-          Nghiêm Sĩ Thương: Bàn về mô hình xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước; Tạp chí Tài chính, Bộ Tài chính, năm 2000

-          Nghiêm Sĩ Thương: Định giá doanh nghiệp trên cơ sở báo cáo tài chính; Tạp chí Tài chính, Bộ Tài chính, năm 2000

-          Nghiêm Sĩ Thương, Bùi Hồng Điệp: Một số đề xuất hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.  Kinh tế & Phát triển, Số 116, năm 2007 

-          Nghiêm Sĩ Thương: Một số đề xuất hoàn thiện việc vận hành quy chế quản lý tài chính của các tổng công ty nhà nhước theo mô hình “công ty mẹ-công ty con”.  Kinh tế & Phát triển, Số 119, năm 2007

-          Nghiêm Sĩ Thương: Cổ phần hóa các đơn vị thuộc tập đoàn điện lực Việt Nam giai đoạn 2007- 2010: Một số vấn đề đặt ra và giải pháp.  Kinh tế & Phát triển, Số 121, năm 2007

-          Nghiêm Sĩ Thương: Niêm yết cổ phiếu cho các doanh nghiệp cổ phần hoá thuộc tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam: Thực trạng và giải pháp.  Kinh tế & Phát triển, Số 127, năm 2008

-          Nghiêm Sĩ Thương: Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa các công ty điện lực thuộc tập đoàn điện lực Việt Nam: Trường hợp Công ty Điện lực I.  Kinh tế & Phát triển, Số 130, năm 2008

-          Nghiêm Sĩ Thương: Một số kiến nghị về phân tích tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất.  Kinh tế & Phát triển, Số 135, năm 2008

-          Nghiêm Sĩ Thương: Thực trạng công tác phân tích tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất.  Tạp chí Tài chính, Bộ Tài chính, Số Tháng 4, năm 2008

-          Nghiêm Sĩ Thương: Một số đề xuất về sử dụng báo cáo tài chính trong phân tích tài chính.  Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính, Số Tháng 8, năm 2008

-          Nghiêm Sĩ Thương: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn dự án tài chính nông thôn do Ngân hàng Thế giới tài trợ.  Kinh tế & Phát triển, Số Tháng 6, năm 2009

-          Nghiêm Sĩ Thương: Quản lý thuế nhà đất tại Cục thuế Phú Thọ: Thực trạng và giải pháp.  Kinh tế & Phát triển, Số 152, năm 2010

-          Nghiêm Sĩ Thương: Nghiên cứu tác động của xác xuất được tài trợ tín dụng của các hoạt động nghiên cứu-triển khai (R&D) đối với tăng trưởng kinh tế trong điều kiện thông tin bất cân xứng.  Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính, Số Tháng 6, năm 2010

Các sách đã xuất bản

-      Nghiêm Sĩ Thương: Cơ sở quản lý tài chính. NXB Giáo dục, 2010, tái bản lần thứ 2

Học viên cao học đang hướng dẫn

Một số học viên cao học đã bảo vệ luận văn thạc sỹ:

1.     Bùi Hồng Điệp

2.     Đào Thị Tân

3.     Nguyễn văn Thái

4.     Nguyễn Thanh Hòa

5.     Lý Thị Bích Ngọc

6.     Tô Thanh Bình

7.     Trịnh Thị Hồng Thúy

8.     Bùi Hồng Điệp

9.     Nguyễn Duy Trung

10.  Thái Anh Tuấn

11.  Đinh Quang Dương

12.  Trần Ngọc Thủy

13.  Nguyễn Thanh Bình

14.  Nguyễn Thị Mỵ

15.  Nguyễn Thị Thanh Nhàn

16.  Nguyễn Huy Thắng

17.  Trần Hữu Lân

18.  Tôn Thất Hinh

19.  Lê Thị Phương

20.  Đặng Thị Tuyết

21.  Trần Thị Mai Hương

22.  Phan Văn Tạo

23.  Lê Hoàng Mãnh

24.  Lê Vũ Hùng

25.  Phạm Vương Tri Kỷ

26.  Nguyễn Việt Hồng

27.  Trần Thanh Bình

28.  Đinh Trọng Cường

29.  Nguyễn Hùng Cường

30.  Đỗ Đức Tưởng

31.  Nguyễn Minh Hải

32.  Nguyễn Thị Lân

33.  Lê Thị Duyên

34.  Nguyễn Thị Thu Hà

35.  Nguyễn Thị Hoài Hà

36.  Vũ Thị Thu Hà

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

1.     Nguyễn Khánh Tường: Mô hình đại học tư thục trong bối cảnh hội nhập quốc tế. (Đang hướng dẫn)

2.     Bùi Hồng Điệp: Mô hình thuế tài sản. (Đang hướng dẫn)

3.     Nguyễn Thị Mai Chi: Thuế dịch vụ tài chính. (Đang hướng dẫn)

4.     Trần Thị Ánh: Tài trợ các dự án R&D và tăng trưởng kinh tế. (Đang hướng dẫn)

5.     Nguyễn Hoàng Lan: Quản lý thông tin các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán. (Đang hướng dẫn)

Các thông tin khác (nếu có)

Không có