Trang thông tin cá nhân của Phan Văn Thanh

Họ và tên

ThS. Phan Văn Thanh

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 208 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Thanh.phanvan@hust.edu.vn    Email 2: Thanhpv@ibk.edu.vn

Tel

+ 84 24 3869 2301

Fax

+ 84 24 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Marketing /Marketing căn bản

-   Quản trị marketing

-   Quản trị sản phẩm

-   Thương mại điện tử

-   Truyền thông marketing

-   Hệ thống thông tin quản trị

-   Thống kê ứng dụng

-   Quản trị doanh nghiệp

Hướng nghiên cứu

-   Nhân tố xã hội

-   Năng lực cạnh tranh

-   Quản trị thương hiệu

-   Thương mại điện tử

Các công trình nghiên cứu đã công bố

Phan Văn Thanh và nnk. (2016), Nhu cầu nâng cao năng lực quản lý: Bằng chứng từ Chương trình đào tạo Văn bằng 2 chuyên ngành QTKD tại Trường ĐH Bách Khoa Hà NộiKỷ yếu Hội thảo quốc tế: Cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách - Tăng cường quan hệ đối tác (ICECH2016), NXB Bách Khoa, Tháng 11/2016, tr.415-421.

Phan Văn Thanh và Nguyễn Thị Thu Hương (2016), Tầng lớp trung lưu tại Việt Nam: Quy mô và hành vi tiêu dùng, Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội - ISSN: 0866 8051, Số 19, tháng 5/2016,  tr.58-69.

Phan Văn Thanh và Lê Thị Hiền (2015), Quản lý rủi ro qua các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách – Quản lý hiệu quả mở cửa thành công (ICECH2015), NXB Bách Khoa, Tháng 11/2015, tr.841-845.

Lê Thị Hiền và Phan Văn Thanh (2013), Hành vi lãnh đạo và quản lý nguồn nhân tài: Yếu tố then chốt trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách - Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (ICECH2013), NXB Bách Khoa, Tháng 9/2013, tr.169-173.

Phan Văn Thanh và nnk. (2013), Nghiên cứu năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch cấp tỉnh tại thị trường Việt NamKỷ yếu Hội thảo quốc tế: Cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách - Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (ICECH2013), NXB Bách Khoa, Tháng 9/2013, tr.43-57.

Phan Văn Thanh và nnk. (2012), Vai trò nhân tố xã hội trong marketing và xúc tiến về phát triển du lịch theo tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây Cửa Việt - Đông Hà - Lao Bảo (Việt Nam) – Dansavan (Xavanakhet - Lào), Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn – Vượt qua khủng hoảng (ICECH2012), NXB Bách Khoa, Tháng 9/2012, tr.84-115.

Các sách đã xuất bản

Phạm Thị Thanh Hồng và Phan Văn Thanh (2016). Giáo trình Thương mại điện tử. NXB Bách Khoa Hà Nội. 373 trang.

Học viên cao học đang hướng dẫn

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Các thông tin khác (nếu có)