Trang thông tin cá nhân của Nguyễn Đại Thắng

Họ và tên

GVC.TS. Nguyễn Đại Thắng

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 208B nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Thang.nguyendai@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3869 2304

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Kinh tế học đại cương

-   Kinh tế học vi mô

-   Kinh tế học vi mô nâng cao

-   Lý thuyết giá

-   Kế toán quản trị

Hướng nghiên cứu

-   Quản lý tài chính

-   Quản lý chiến lược

-   Quản lý dự án

-   Quản lý chất lượng

Các công trình nghiên cứu đã công bố

·      Nguyễn Danh Nguyên, Nguyễn Đại Thắng (2009) Thực thi cơ chế tự chủ cho các trường đại học công lập: cơ sở để phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập. Hội thảo Tự chủ đại học, Ban Liên lạc các trường đại học, Tây Nguyên, tháng 10-2009.

Các sách đã xuất bản

1. Giáo trình Kinh tế học vi mô, chủ biên – NXB KH&KT Hà Nội, 2005; NXB                  Giáo dục Việt Nam, 2009 tái bản 2010 và 2011.

2. Bài tập Kinh tế học vi mô, chủ biên – NXB Giáo dục Việt Nam, 2008 tái bản 2011.

Học viên cao học đang hướng dẫn

·      Vũ Thị Diệp; đề tài:Phân tích về đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính công ty TNHH một thành viên dầu khí Nam Định; thời gian thực hiện 2011

·        Nguyễn Thị Bích Ngọc; đề tài: Hoạch định chiến lược phát triển của công ty cổ phần phát triển Công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu đên năm 2015; thời gian thực hiện 2011.

·        Nguyễn Duyên Hưng, đề tài: Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư Dầu khí Sao Mai-Bến Đinh đến năm 2020; thời gian thực hiện 2011.

·         Quang Thu Hương; đề tài:Xây dựng chiến lược phát triển nhân lực trường Cao Đẳng Nghề Dầu Khí đến năm 2020; thời gian thực hiện 2011.

·        Nguyễn Thị Thu Hương; đề tài: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng phát triển Nhà ĐBSCL chi nhánh Phú Thọ; thời gian thực hiện 2011.

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

·         Nguyễn Hoàng Lan, Đề tài:Xây dựng mô hình kiểm soát chất lượng thông tin của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; thời gian thực hiện 9/2009 – 9/2013 (HD1)

Các thông tin khác (nếu có)

Không có