Trang thông tin cá nhân của Vũ Quang

Họ và tên

GVC.TS. Vũ Quang

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 210 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Quang.vu@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3869 3799

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Các vấn đề pháp lý trong kinh doanh (Sau ĐH)

-   Luật kinh tế

-   Quản trị học

-   Văn hóa doanh nghiệp

-   Tâm lý kinh doanh

-   Thương mại quốc tế

Hướng nghiên cứu

-   Pháp luật kinh doanh – thương mại

-   Chính sách và pháp luật về KH- CN- MT và SHTT

-   Văn hóa kinh doanh

-   Quản trị doanh nghiệp

-   Hành vi tổ chức

Các công trình nghiên cứu đã công bố

1.     Tự do hợp đồng và ý nghĩa của tự do hợp đồng. Kỷ yếu “ Luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện pháp luật hợp đồng ở Việt Nam”. Đề tài cấp Bộ, MS B2007.76.03, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TpHCM. Chủ nhiệm đề tài: TS Dương Anh Sơn. Tp HCM, 2010.

2.     Tính nhất quán của pháp luật hợp đồng Việt Nam. Kỷ yếu “ Luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện pháp luật hợp đồng ở Việt Nam”. Đề tài cấp Bộ, MS B2007.76.03, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TpHCM. Chủ nhiệm đề tài: TS Dương Anh Sơn. Tp HCM, 2010.

3.     Đảm bảo quyền con người bằng pháp luật kinh doanh. Đề tài đặc biệt cấp Bộ. ĐHQG Hà Nội, 2007. Vũ Quang – Phạm Duy Nghĩa đồng chủ nhiệm.

4.     Thành lập doanh nghiệp liên doanh theo pháp luật Việt Nam. Tạp chí Kinh tế Kazakhstan – Viện Kinh tế phát triển – Viện HLKH Kazakhstan, Số 5/1997, Tr 13-23.

5.     Tổng quan pháp luật Việt Nam về doanh nghiệp liên doanh. Tạp chí KH-Viện Hàn lâm Khoa học CH Kazakhstan số 4/1997.Tr 25-46.

Các sách đã xuất bản

1.     Luật Kinh tế Việt Nam, Đồng tác giả. NXB Chính trị QG, Hà Nội 2004.

2.     Pháp luật đại cương (dùng trong các trường ĐH, CĐ và THCN), Đồng tác giả. NXB Chính trị QG, Hà Nội 2002.

3.     Bài giảng pháp luật về các vấn đề xã hội. Khoa Khoa học quản lý, Trường ĐHKHXH& NV, ĐHQGHN- Hà Nội, 2009.

4.     Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp liên doanh – So sánh pháp luật Việt Nam và Kazakhstan. NXB Baspa, Almaty 1998. 250 tr.

Học viên cao học đang hướng dẫn

1.     Nguyễn Thị Phương Anh. Đề tài Chống cạnh tranh không lành mạnh trong quảng cáo thương mại.Thời gian thực hiện 2011.

2.     Trần Thị Hà. Đề tài Những quy định pháp luật về thủ tục phục hồi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản.  Thực trạng và giải pháp hoàn thiện. Thời gian thực hiện 2010.

3.     Phạm Thị Ngoan. Đề tài Kiểm soát tập trung kinh tế theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thời gian thực hiện 2010.

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

1.     Nguyễn Thanh Huyền. Đề tài Hoàn thiện pháp luật bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường. Thời gian thực hiện 2008 – 2012.

2.     Trần Thị Hương Trang. Đề tài Pháp luật về tiếp cận và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen. Thời gian thực hiện 2009 -2014.

Các thông tin khác (nếu có)

Không có