Trang thông tin cá nhân của Phạm Thị Kim Ngọc

Họ và tên

TS. Phạm Thị Kim Ngọc

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 210 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Ngoc.phamthikim@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3869 2304

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Quản trị học đại cương

-   Quản trị học

-   Quản trị chiến lược

-   Phương pháp nghiên cứu khoa học

-  Hành vi tổ chức

Hướng nghiên cứu

-   Quản trị chiến lược và chiến lược kinh doanh

-   Quản trị thay đổi

-   Quản trị các hoạt động chức năng (nhân sự, kinh doanh, marketing, bán hàng, chất lượng dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh,...)   

-   Nâng cao năng lực cạnh tranh của tổ chức/doanh nghiệp    

-   Đánh giá tác động phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt nam

-   Quản lý đổi mới

Các công trình nghiên cứu đã công bố

-   Ngọc, P.T.K (1996), Đồ án tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế hoá, Khoa Kỹ sư kinh tế, trường ĐHBK Hà nội, tên đề tài Phân tích hiện trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động Marketing của công ty Bánh kẹo Hải Hà.

-   Ngọc, P.T.K (2000), Đề tài thạc sỹ về Đánh giá các tác động phát triển của các doanh nghiệp vừa và các doanh nghiệp nhỏ tại Việt nam: Nghiên cứu tình huống các doanh nghiệp được lựa chọn tại Hà nội

-   Ngọc, P.T.K (2003), Các doanh nghiệp vừa và các doanh nghiệp nhỏ: loại hình doanh nghiệp nào hiệu quả hơn đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở Việt nam, Hội thảo quốc tế lần thứ 7 về Phát triển kinh doanh toàn cầu và kinh tế với chủ đề “Các chiến lược cho toàn cầu hoá bền vững: Đáp ứng kinh doanh đối với nhu cầu khu vực và cơ hội toàn cầu” tại Băng cốc, Thái lan, 8-11/1/2003, Tổ chức bởi trường Quản lý, AIT và Trường ĐH Montclair State, New Jersey, Mỹ

-   Ngọc, P.T.K và Ngân, D.T. (2003), Phát triển thương mại điện tử ở Việt nam và hiểu hành vi khách hàng trực tuyến, Hội thảo quốc tế lần thứ 2 về đào tạo quản lý cho thế kỷ 21 tại Hà nội, Quản lý thách thức trong tương lai, từ 10-12/2003, Hà nội, Việt nam

-   Ngọc, P.T.K (2006), Nghiên cứu so sánh về chiến lược toàn cầu hoá của các doanh nghiệp Thái lan và Việt nam ở hai ngành: Triển vọng và cách tiếp cận, tháng 10/2006, Kỷ niệm 50 năm thành lập trường ĐHBK, Hà nội, Tạp chí nghiên cứu khoa học Trường ĐHBK, Hà nội

-   Ngọc, P.T.K (2007), Nghiên cứu so sánh về chiến lược toàn cầu hoá của các doanh nghiệp thuộc hai ngành công nghệ cao và công nghệ thấp tại Việt nam và Thái land: Một số kết quả sơ bộ  và phương pháp tiếp cận, tháng 8/2007, Hội thảo quốc tế lần thứ 10 về Phát triển kinh doanh toàn cầu và kinh tế với chủ đề “Sáng tạo và đổi mới: Những đòi hỏi đối với Kinh doanh và phá triển toàn cầu” tại Kyoto, Nhật bản, 8-11/8/2007, Tổ chức bởi trường đại học Ryukoku, Kyoto, Nhật Bản và Trường ĐH Montclair State, New Jersey, Mỹ

-   Ngọc, P.T.K (2008), Luận án tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Xã hội và Kinh tế, Trường Đại học Tổng hợp Fribourg, Thụy sĩ, tên đề tài: Chiến lược quốc tế: Nghiên cứu so sánh giữa hai ngành công nghệ Cao và công nghệ thấp tại Thái lan và Việt nam.

Các sách đã xuất bản

-   Ngọc, P.T.K và Hằng, N.P.M (4/ 2010): Sách Quản trị học, Chương trình đào tạo E- TOPICA, Nhà xuất bản Lao Động.

-  TS. Phạm Thị Kim Ngọc và ThS. Vũ Thị Phương Thảo, Thiết kế và phát triển sản phẩm để đổi mới và sáng tạo, TOPICA, năm 2012

Học viên cao học đang hướng dẫn

-   Lê Kim Huệ: Đánh giá nhu cầu đào tạo các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt nam, thời gian thực hiện: 8/2009-5/2012

-   Trần Đức Thắng: Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty LD TNHH Hải Hà KOTOBUKI đến năm 2015, thời gian thực hiện: 8/2009-5/2012

-   Nguyễn Thành Dương: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của công ty cổ phần Hoàng Vân, thời gian thực hiện: 8/2009-5/2012

-   Nguyễn Đặng Ngọc Nam: Chiến lược phát triển của Công ty TNHH một thành viên Vận tải Biển– Vietsovpetro giai đoạn 2011-2015, thời gian thực hiện: 8/2009-5/2012

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có