Trang thông tin cá nhân của Cao Tô Linh

Họ và tên

TS. Cao Tô Linh

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 209 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Linh.caoto@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 3661

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Quản lý chuỗi cung ứng

-   Quản lý nhân lực

Hướng nghiên cứu

-   Liên kết trên chuỗi cung ứng

-   Tạo động lực làm việc, giữ chân nhân viên

-   Hệ thống thông tin quản lý (MIS)

Các công trình nghiên cứu đã công bố

International Journal

Cao To Linh, Yushin Hong, “Channel coordination through a revenue sharing contract in a two-period newsboy problem”, European Journal of Operational Research, Volume 198 (3), November 1, 2009, Pages 822-829.

International Conference

Cao To Linh, Yushin Hong, “Revenue sharing and midlife salvage allowance policies to coordinate the dynamic two period newsboy supply chain”, INFORMS Annual Meeting, Novemeber 4-7, 2007, Seattle, Washington, USA.

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

1.     Nguyễn Tiến Thắng: Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC.

2.     Lê Minh Hiền: Nâng cao chất lượng quản lý mối quan hệ với các nhà cung ứng của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí – CTCP (DMC).

3.    ....

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Cần sinh viên tiến sĩ nghiên cứu các hướng về tạo động lực làm việc, quản lý tri thức trong doanh nghiệp, và liên kết trên chuỗi cung ứng.