https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/icech2016_en/

HỘI THẢO QUỐC TẾ NĂM 2016

Cùng doanh nghiệp Vượt qua thử thách - Tăng cường quan hệ đối tác (ICECH2016)

11 - 11 - 2016

Hạn gửi tóm tắt bài báo (tiếng Anh + tiếng Việt): 20 - 06 - 2016

Hạn gửi toàn văn báo cáo bằng tiếng Anh: 04 - 07 - 2016

Thông báo về các bài được chấp nhận: 01 - 08 - 2016

Hạn gửi toàn văn báo cáo bằng tiếng Anh (đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Ban tổ chức): 12 - 09 - 2016

Viện Kinh tế và Quản lý thuộc Truờng Đại học Bách Khoa Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Leipzig (Đức) tổ chức Hội thảo quốc tế "Cùng Doanh nghiệp vượt qua thử thách – Tăng cường quan hệ đối tác (ICECH2016)" vào ngày 11 tháng 11 năm 2016.

Hội thảo nhằm giới thiệu và trao đổi các vấn đề, các kết quả nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực sau:

 1. Doanh nghiệp vừa và nhỏ với quan hệ đối tác
 2. Quản lý rủi ro, Marketing, quản lý nhân lực, quản lý tài chính: Phương thức hợp tác thành công
 3. Quản lý sản xuất và các quan hệ trong chuỗi cung ứng
 4. Công nghệ, sáng tạo và đổi mới
 5. Quản lý tri thức
 6. Mô hình tổ chức
 7. Công nghệ thông tin và kinh doanh qua mạng
 8. Vấn đề xã hội trong quản lý quan hệ đối tác

  Viện Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trân trọng mời ông/bà tham gia viết và gửi bài Hội thảo bằng tiếng Anh theo mẫu gửi kèm.  Thông tin liên hệ:

  Ban Tổ chức Hội thảo Quốc tế:

  "Cùng doanh nghiệp Vượt qua thử thách - Tăng cường quan hệ đối tác (ICECH2016)"

  Ms. Nguyễn Thúc Hương Giang     (+84-983 837 780)

  hoặc Mr. Nguyễn Đăng Tuệ            (+84-128 719 3535)  Điện thoại: +84-4 3869 2304


  Fax: +84-4 3869 2304