https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/icech2015_en/

HỘI THẢO QUỐC TẾ NĂM 2015

Cùng doanh nghiệp Vượt qua thử thách - Quản lý hiệu quả mở cửa thành công (ICECH2015)

12 - 11 - 2015

Hạn nộp bản tóm tắt nội dung báo cáo: 31 - 07 - 2015

Hạn nộp bản toàn văn báo cáo: 24 - 08 - 2015

Thông báo về các bài được chấp nhận: 14 - 09 - 2015

Hạn nộp bản toàn văn báo cáo (đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Ban tổ chức): 12 - 10 - 2015

Viện Kinh tế và Quản lý thuộc Truờng Đại học Bách Khoa Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Leipzig (Đức) tổ chức Hội thảo quốc tế "Cùng Doanh nghiệp vượt qua thử thách – Quản lý hiệu quả mở cửa thành công (ICECH2015)" vào ngày 12 tháng 11 năm 2015.

Hội thảo nhằm giới thiệu và trao đổi các vấn đề, các kết quả nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực sau:

  1. Doanh nghiệp vừa và nhỏ

  2. Quản lý rủi ro
  3. Marketing

  4. Quản lý tri thức

  5. Công nghệ, sáng tạo và đổi mới

  6. Quản lý sản xuất

  7. Quản lý nguồn nhân lực

  8. Quản lý tài chính

  9. Mô hình tổ chức

  10. Công nghệ thông tin và kinh doanh qua mạng

  11. Vấn đề xã hội trong quản lý

Viện Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trân trọng mời ông/bà tham gia viết và gửi bài Hội nghị (mẫu kèm theo).


Thông tin liên lạc:
 
Ms. Nguyễn Thanh Hương hoặc Ms. Nguyễn Thị Xuân Hòa     
Mobile: 0169 869 8689

Viện Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

  

Email: ICECH@hust.edu.vn

Website: http://sem.hust.edu.vn/icech2015