https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/icech2014_en/

HỘI THẢO QUỐC TẾ NĂM 2014

Cùng doanh nghiệp Vượt qua thử thách - Quản lý đổi mới và sáng tạo trong doanh nghiệp vừa và nhỏ (ICECH2014)

12 - 09 - 2014

Hạn nộp bản tóm tắt nội dung báo cáo: 02 - 06 - 2014

Hạn nộp bản toàn văn báo cáo (phiên bản 01): 16 - 06 - 2014

Thông báo về các bài được chấp nhận: 14 - 07 - 2014

Hạn nộp bản toàn văn báo cáo (phiên bản cuối): 11 - 08 - 2014

Viện Kinh tế và Quản lý thuộc Truờng Đại học Bách Khoa Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Leipzig (Đức) tổ chức Hội thảo quốc tế "Cùng Doanh nghiệp vượt qua thử thách – Quản lý đổi mới và sáng tạo trong doanh nghiệp vừa và nhỏ (ICECH2014)" vào ngày 12 tháng 09 năm 2014.

Hội thảo nhằm giới thiệu và trao đổi các vấn đề, các kết quả nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực sau:

  1. Doanh nghiệp vừa và nhỏ

  2. Quản lý rủi ro
  3. Marketing

  4. Quản lý công nghệ

  5. Quản lý sản xuất

  6. Quản lý nguồn nhân lực

  7. Mô hình tổ chức

  8. Công nghệ thông tin và kinh doanh qua mạng

  9. Vấn đề xã hội trong quản lý

Viện Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trân trọng mời ông/bà tham gia viết và gửi bài Hội nghị (mẫu kèm theo).


Thông tin liên lạc:
 
Ms. Nguyễn Thanh Hương         Mobile: 0169 869 8689
Ms. Phạm Thị Thanh Hồng        Mobile: 098 341 3593
Viện Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

  

Email: ICECH@hust.edu.vn

Website: http://sem.hust.edu.vn/icech2014