HỘI THẢO QUỐC TẾ

Cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn - Vượt qua khủng hoảng (ICECH2012)

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Aoyama, Nhật Bản

14 - 09 - 2012

Hạn nộp bản tóm tắt nội dung báo cáo: 15 - 07 - 2012

Hạn nộp bản toàn văn báo cáo (phiên bản cuối): 15 - 08 - 2012

Viện Kinh tế và Quản lý thuộc Truờng Đại học Bách Khoa Hà Nội phối hợp với Báo Điện tử Tầm nhìn và trường ĐH Aoyama (Nhật Bản) tổ chức Hội thảo quốc tế "Cùng Doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn – vượt qua khủng hoảng (ICECH2012)" vào ngày 14 tháng 9 năm 2012.

Hội thảo nhằm giới thiệu và trao đổi các vấn đề, các kết quả nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực sau:

 • 1.   Quản lý rủi ro

  2.   Marketing

  3.   Quản lý công nghệ

  4.   Quản lý sản xuất

  5.   Quản lý nguồn nhân lực

  6.   Mô hình tổ chức

  7.   Doanh nghiệp vừa và nhỏ

  8.   Công nghệ thông tin và kinh doanh qua mạng

  9.   Vấn đề xã hội trong quản lý

  10.Phát triển bền vững và quản lý

  11.Các vấn đề pháp lý, kinh tế, tài chính trong quản lý

Viện Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trân trọng mời ông/bà tham gia viết và gửi bài Hội nghị (mẫu kèm theo).

Comments