Trang thông tin cá nhân của Dương Lan Hương

Họ và tên

ThS. Dương Lan Hương

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 207B nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Huong.duonglan@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 3662

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Tài chính –Tiền tệ

-   Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại

-   Thuế

-   Tài chính quốc tế

-   Anh văn chuyên ngành

-   Nghiệp vụ ngoại thương

-   Cơ sở quản lý tài chính 

Hướng nghiên cứu

-   Định chế tài chính trung gian

-   Tài chính doanh nghiệp 

Các công trình nghiên cứu đã công bố

Không có

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

-   Th.S Tài chính quốc tế (2008, Vương quốc Anh)

-   Th.S Kinh tế đối ngoại (2005, Việt Nam)