Trang thông tin cá nhân của Vũ Đinh Nghiêm Hùng

Họ và tên

ThS. Vũ Đinh Nghiêm Hùng

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 209 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Hung.vudinhnghiem@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 3661

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Quản lý Logistics

-   Quản lý sản xuất

Hướng nghiên cứu

  Xây dựng phương pháp lập kế hoạch sản xuất và tác nghiệp theo nguyên tắc sắp xếp chuỗi DNA

Các công trình nghiên cứu đã công bố

  Hong-Seok Park, Hung Won Choi, Tran Ngoc Hien, and Vu Dinh Nghiem Hung, “TAMS-OUT – The Advanced Manufacturing System over Ubiquitous Technology”. Journal of Korean Society for Precision Engineering, Vol.26, No.1, pp.11-16.

  (Ứng dụng công nghệ Ubiqitous trong hệ thống sản xuất tiên tiến)

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có