Thông tin liên hệ


NGUYỄN THỊ XUÂN HÒA


Bộ môn Quản lý công nghiệp (Phòng 209 nhà C9)

Viện Kinh tế và Quản lý - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Số 1 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Email:  Hoa.nguyenthixuan@hust.edu.vn

Tel:      +84 4 3868 3661

Fax:     +84 4 3869 2304