Trang thông tin cá nhân của Cao Thùy Dương

Họ và tên

ThS. Cao Thùy Dương

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 210 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Duong.caothuy@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3869 2304

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Luật kinh tế

-   Khởi sự doanh nghiệp

Hướng nghiên cứu

-   Quản trị nhân lực

Các công trình nghiên cứu đã công bố

Không có

Các sách đã xuất bản

Bài giảng học phần Luật kinh tế - Nhà xuất bản Bách khoa – 2007

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có