Trang thông tin cá nhân của Đào Thanh Bình

Họ và tên

TS. Đào Thanh Bình

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 207B nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Binh.daothanh@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 3662

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Kiểm toán cơ bản

-   Kiểm toán tài chính

-   Tài chính doanh nghiệp

-   Kế toán quản trị

-   Phân tích tài chính

-   Bảo hiểm

-   Các định chế tài chính

Hướng nghiên cứu

-   Tài chính doanh nghiệp

-   Các định chế tài chính

-   Tài chính công

-   Quản lý doanh nghiệp

Các công trình nghiên cứu đã công bố

1. Đào Thanh Bình, Bài báo "Методы расчета денежных потоков предприятия" Экономика – Управление – Культура, выпуск № 12, часть 1, Сборник научных статьей, М.: ГУУ, 2005.

2. Đào Thanh Bình, Bài báo "Понятие денежных потоков предприятия и их назначения" Научные труды Московского Гуманитарного Университета, выпуск № 56, М.: МосГУ., 2005.

3. Đào Thanh Bình, Bài báo "Особенности управления денежными потоками в холдинге" Научные труды Московского Гуманитарного Университета, выпуск № 70, М.: МосГУ, 2006.

4. Đào Thanh Bình, Bài báo "Управление денежными потоками в системе управления на предприятии" Вестник университета, Серия «Финансовый менеджмент» № 1 (9), М.: ГУУ, 2006.

5. Đào Thanh Bình, Tham luận trong hội thảo quốc tế: "Особенности организации денежных потоков на предприятиях торговли Вьетнама" Материалы I международной научно–практической конференции «Социально–экономические аспекты развития в условиях глобализации», Институт международных экономических отношений, М.: ИМЭО, 2007.

6. TS. Phạm Thị Thu Hà, TS. Đào Thanh Bình, ThS. Hoàng Đình Minh, Chính sách tiền tệ và những biến động trên thị trường bất động sản Việt Nam trong thời gian quaTạp chí thị trường tài chính tiền tệ, số 24 (393), 12/2013

7. TS. Đào Thanh Bình, ThS. Hoàng Đình Minh, Báo cáo khoa học: Chính sách tiền tệ và mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá tại Việt Nam giai đọan 2008-2013, đề xuất cho các năm tiếp theoBáo cáo Hội thảo khoa học: Phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong điều hành kinh tế vĩ mô 2014-2015, Bộ kế hoạch và đầu tư, 12/2013

8. TS. Đào Thanh Bình, TS. Nguyễn Thúc Hương Giang, Báo cáo khoa học: ÁP DỤNG QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG KIỂM TOÁN VÀO CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAMBáo cáo Hội thảo khoa học: HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN – THỐNG KÊ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP, Khoa Kế toán-Kiểm toán, Học Viện Ngân hàng, 01/2014.

9. TS. Đào Thanh Bình, ThS. Hoàng Đình Minh, Bài báo: Giải pháp ngăn ngừa trục lợi bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Việt NamTạp chí tài chính, số 8 (598), 8/2014.

10. TS. Đào Thanh Bình, TS. Nguyễn Thúc Hương Giang, Báo cáo khoa học: Tự đánh giá rủi ro thuế - biện pháp giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ hạn chế rủi ro và nâng cao năng lực quản lýKỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, ICECH2014: Hội thảo quốc tế cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách - Quản lý đổi mới và sáng tạo trong doanh nghiệp vừa và nhỏ, Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội, 9/2014.

11. TS. Đào Thanh Bình, Báo cáo khoa học: Hệ thống kiểm soát nội bộ và những vấn đề về kiểm soát tại các doanh nghiệp vừa và nhỏKỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, ICECH2014: Hội thảo quốc tế cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách - Quản lý đổi mới và sáng tạo trong doanh nghiệp vừa và nhỏ, Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội, 9/2014.

12. Đào Thanh Bình (2014). Chủ nhiệm đề tài: Nghiên cứu áp dụng hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao năng lực quản lý trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Công trình NCKH cấp cơ sở.

13. TS. Đào Thanh Bình, TS. Nguyễn Thúc Hương Giang, Báo cáo khoa học: Financial analysis under the impact of Circular 200/2014/TT-BTCKỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, ICECH2015: Hội thảo quốc tế cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách: Quản lý hiệu quả mở cửa thành công, Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội, 11/2015.

14. TS. Đào Thanh Bình, Báo cáo khoa học: Raising capital for small and medium-sized enterprises in Vietnam from commercial banks: Reality and SolutionsKỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, ICECH2015: Hội thảo quốc tế cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách: Quản lý hiệu quả mở cửa thành công, Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội, 11/2015.

Các sách đã xuất bản

1. TS. Đào Thanh Bình, TS. Nguyễn Thúc Hương Giang (Đồng chủ biên), ThS. Nguyễn Minh Đức, ThS. Hoàng Đình Minh, Bài giảng “Lý thuyết tài chính tiền tệ”, NXB Bách Khoa, 2014, NXB Bách Khoa.

2. TS. Đào Thanh Bình (Chủ biên), TS. Nguyễn Thúc Hương Giang, ThS. Thái Minh Hạnh, Giáo trình “Kiểm toán căn bản”, 2014, NXB Bách Khoa.

Một số học viên cao học đã hướng dẫn

1. Nguyễn Như Dũng - Một số giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội - Habubank Chi nhánh Thanh Quan (2010-2012)
2. 
Hoàng Thành - Một số giải pháp nhằm thu hút và tránh chảy máu chất xám ở Cục tin học và thống kê tài chính – Bộ tài chính (2010-2012)
3. 
Nguyễn Thị Mai Hương - Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (2010-2012)
4. 
Đào Thị Tươi - Phân tích và đề xuất các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Vinacommodities (2010-2012)
5. 
Đỗ Duy Thắng - Một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (2011-2013)
6. 
Lê Thu Giang - Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế (2013)
7. 
Lưu Ngọc Hùng - Xây dựng mô hình kế toán quản trị nhằm quản lý hiệu quả chi phí tại Công ty cổ phần xây dựng và cơ khí Hưng Thịnh (2013)
8. 
Lê Hải Yến - Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh Hà Nội (2013)
9. 
Phạm Bích Thủy - Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải trên Thị trường bán lẻ (2013)
10. 
Nguyễn Đăng Bộ - Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực phục vụ chiến lược phát triển Trường Đại học Điện lực giai đoạn 2011-2016 và tầm nhìn đến 2020 (2013)
11. 
Trần Đại Nghĩa - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Việt Trì (2013)
12. 
Phan Thúy Thảo - Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực cho trường cao đẳng nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2012 – 2017 (2012)
13. 
Nguyễn Đình Khoa - Một số giải pháp nhằm tăng nguồn thu sự nghiệp tại Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (2013)
14. 
Nguyễn Thị Hương - Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế (2013)
15. Nguyễn Đình Chinh - Phân tích và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác Quản lý dự án tại Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Thăng Long (INFRA-TL) (2013)
16. 
Vi Văn Huân - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh Hòa Bình (2013)
17. 
Lê Thị Ánh - Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm chuyển đổi mô hình kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (2013)
18. Dương Minh Tú - Phân tích và đề xuất giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (2013)
19. Đinh Thị Xuân - Nâng cao quy mô huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam (2014)
20. 
Phạm Ngọc Tân - Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel (2014)
21. 
Nguyễn Văn Hiển - Hoàn thiện hoạt động quản trị đãi ngộ nhân sự tại các chi nhánh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội trên địa bàn Hà Nội (2014)
22. 
Đặng Thị Trường Giang - Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (2014)
23. Nguyễn Thùy Linh - 
Phân tích và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong huy động vốn của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Tiết kiệm Bưu điện (2014)
24. Đinh Văn Lâm - Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính dự án đầu tư xây dựng tại Tổng cục An ninh II – Bộ Công an (2014)
25. 
Nguyễn Thị Thúy Nga - Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định trong cho thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (2014)
26. Nguyễn Thị Mai Anh - 
Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Ngân hàng chính sách xã hội - Chi nhánh Tỉnh Nam Định (2014)
27. Nguyễn thị Rần - 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định (2014)
28. Trần Tuấn Anh - 
Một số giải pháp tăng nguồn sự nghiệp tại bệnh viên đa khoa huyện Ý Yên –Tỉnh Nam Định (2014)
29. Phan Lê Nhân - 
Phân tích và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của các Dự án đầu tư cải tạo và nâng công suất trạm 220kV trực thuộc Công ty Truyền tải điện 1 (2014)
30. Nguyễn Thị Diệu Hằng - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty bảo hiểm BIDV Bắc Trung Bộ (2015)
31. Đặng Thị Kim Nhung - Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Bảo hiểm xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm BIDV Bắc Trung Bộ (2015)
32. Dương Thị Lan Phương - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại Bệnh viện Dệt may (2015)
33. Nguyễn Thị Hoàng Lương - Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thu hút FDI vào tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 (2015)
34. Nguyễn Hoàng Lê - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh Vĩnh Phúc (2015)
35. Nguyễn Thanh Vân - Hoàn thiện công tác giám định bồi thường trong nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI) (2015)
36. Đỗ Thái Linh - Một số giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty tàu dịch vụ dầu khí (2015)
37. Trần Minh Giang - Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty tàu dịch vụ dầu khí (PTSC Marine) (2015)
38. Trương Minh Tiến - Phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu (2015)
39. Châu Cẩm Vân - Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Vũng Tàu (2015)
40. Phạm Quang Hưng - 
Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt (2015)
41. 
Phan Thu Quyên - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế về tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An (2016)
42. Bùi Thu Trà - Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Chi nhánh Sở Giao dịch 1 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2016)
43. Đỗ Thị Thu Hương - Một số giải pháp nhằm mở rộng quy mô huy động vốn tại
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (2016)
44. Triệu Thị Thủy - Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thươngViệt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc (2016)
45. Nguyễn Đức Tài - 
Nâng cao năng lực cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ tài chính bưu chính của VNPost (2016)
.....

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Phạm Ngọc Duy - Phương pháp định giá doanh nghiệp trong trường hợp mua bán và sáp nhập (M&A) tại các doanh nghiệp Việt Nam

Các thông tin khác (nếu có)

Đang cần NCS/Cao học làm về đề tài:

-   Quản trị tài chính doanh nghiệp (Phân tích tài chính; Thẩm định dự án đầu tư; Hoạch định tài chính….)

Những vấn đề về quản lý tài chính tại các đơn vị công theo cơ chế tự chủ tài chính

- Hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp, NHTM

- Hệ thống tài chính (Tài chính nhà nước; Ngân hàng; Bảo hiểm; Các tổ chức tài chính phi ngân hàng; Thị trường chứng khoán….)

- NCS, HV có thể tự đề xuất hướng đề tài cụ thể