หน้าแรก

แหล่งเรียนรู้
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ฐานเรียนรู้ พืชไร่หรรษา
  5 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมของกลุ่มพืชไร่หรรษา ได้ดำเนินการหักข้าวโพด และนำไปจำหน่าย ปันผลแก่สมาชิกทุกคน ต่างตื่นเต้นยินดีกับเงินปันผลที่ได้รับ
            

  ส่ง 12 พ.ย. 2558 21:14 โดย Wanida Nonkham
 • การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
  ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 29 ตุลาคม 2558 และส่งผลการสอบแก้ตัววันสุดท้าย วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
  ส่ง 13 ต.ค. 2558 06:18 โดย Wanida Nonkham
 • ผลการขยายผลการอบรมแก่คณะครูเรื่อง Google applications for Education
  เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2558  นักเรียนโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ทำแบบทดสอบออนไลน์ ซึ่งคณะครูทุกคนให้ความร่วมมือจัดทำข้อสอบโดยใช้ Google form

  ส่ง 13 ต.ค. 2558 06:00 โดย Wanida Nonkham
 • ไม่มีชื่อ
   

  <<เนื้อหาการอบรม>>   <<รูปภาพกิจกรรม>>

  ส่ง 13 ต.ค. 2558 06:02 โดย Wanida Nonkham
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »