Introducció

Des de fa alguns cursos l’associació s’ha prestat per tal d’ajudar a les escoles en les Campanyes de Solidaritat aportant l’experiència de voluntariat en els diferents projectes que porta a terme, sobretot en el Projecte sed-bulla, més conegut com Cooperació Santo Domingo.

            El darrer any també vam demanar a les escoles material per aportar a les colònies que es portaven a terme al Senegal ja que des de l’associació s’estudiava com donar continuïtat al Projecte sed-kasumay que fins ara s’ha anat executant de manera intermitent.

            La nostra reflexió ve donada pel nostre interès en què la interacció amb els llocs de Missió de les Escolàpies de Catalunya no es limiti només al fet d’aconseguir ajuts ja siguin per beques escolars, per recolzament als projectes, etc. Si no que el fet de comptar amb aquests llocs educatius en altres parts de món on la vida s’entén de manera diferent permetés als/a les nostres infants i joves la possibilitat de descoberta i fins i tot de treball conjunt en alguns interessos comuns amb infants i joves de l’altra part del món.

            Aquest horitzó encara és llunyà perquè els mitjans amb els que contem aquí, no són en absolut comparables amb els que tenen a Santo Domingo, i encara menys al Senegal. Però pensàvem en treballar conjuntament per interessos comuns com: la cura de la natura, la descoberta dels nostres propis entorns per mostrar-los, els nostres espais escolars... Es tractaria de treballar-los amb els infants d’aquí i dels diferents llocs i poder intercanviar els resultats. Es tractaria de conèixer les realitats entre els nens no situant-se sempre com els que ajuden i els que son ajudats/des sinó des de la simple coneixença. Conèixer i apreciar a l’altre comporta descobrir també d’una manera més sensible i empàtica si li cal suport o ajuda. En aquest sentit us recomanem el vídeo “Binta y la gran idea”[1]

            Però com explicàvem potser estem lluny encara d’arribar a aquest tipus d’interacció més directa aula amb aula amb Senegal o Dominicana, encara que pensem que és l’horitzó al que hauríem de tendir. Però podem començar a donar petites petjades envers aquest horitzó.

            Nosaltres, des de l’associació volem canviar el dinamisme del que enteníem fins ara com difusió dels projectes i plantejant tres eixos de treball:

            1.    Difusió dels projectes i del treball que es fa als llocs de Missió situats a Dominicana i Senegal

            2.   Sensibilització: treballs, activitats i materials didàctics per conèixer les diferents realitats educatives i socials

            3.   y, finalment Propostes de Gest Solidari, que vindrien a ser les recollides de materials o ajuts en diners que des de les escoles s’han anat donant.

Res aparentment nou, però si que sovint volem fer col·laboracions o volem fer Campanyes, sabem que tenim possibilitats de llocs familiarment propers i no acabem de saber com presentar-los de manera adient.

Evidentment les escoles poden plantejar-se una activitat de difusió vinculada a un gest solidari o bé una activitat de sensibilització vinculada a un gest solidari, però també podria donar-se que l’escola fes de de manera continuada activitats de sensibilització: al llarg de tot un curs, trimestre, etc. i el gest solidari podria anar a part o en Campanyes ja conegudes i de manera puntual. Si ja s’està fent la sensibilització aquest gest estaria plenament dins de l’engranatge del que s’està treballant, no precisaria de grans explicacions i alhora es faria fàcilment comprensible per als/les nostres infants i joves.[1] FRESER, J. “Binta y la gran idea”: http://vimeo.com/60326863

Ċ
Asociación Socioeducativa Escolapia,
12 nov. 2016 16:28