ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ อบรมปฏิบัติขยายผลการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี (DLIT)  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


 
ตารางกำหนดการ
 วันที่          เวลา รายการ     
วันที่ 1        08.00 - 09.00 น.    
 09.00 -  12.00 น.


 

12.00-13.00 น.
13.00 - 16.30 น.


------- ลงทะเบียน และพิธีการ  -------------
แนะนำ & เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
- DLIT มีดีอะไร
- Google APPS For Education และการใช้งานร่วมกัน
- DNS Manager : Gen Domain

+++++++ พักรับประทานอาหาร  +++++++
- การสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Site
- การเปลี่ยนชื่อไซต์ การเพิ่ม และแก้ไข หน้าเว็บ
- การแทรกตาราง  
- การแทรกรูป 
การแทรกวีดีโอ จาก YouTube
- การสร้างลิงค์ (Link)   
วันที่ 2  
 08.00-10.30 น. 10.30-12.00 น. 
  
 12.00-13.00 น.  
 13.00-16.30 น.      
- ทบทวนสร้างเว็บไซต์
- Google Slide
- แนะนำเว็บไซต์สำหรับย่อชื่อ http://gg.gg/
- Google Calendar : Google Form : Google Doc : Google Sheet
- ส่งผลงานตนเองไปที่ google form คลิกที่นี่
- การสร้างฟอร์มอย่างง่าย
- Google Classroom
- สร้าง e-classroom แบบง่ายๆด้วยตนเอง สั่งงาน ตรวจการบ้าน ให้คะแนนได้เลยทันที และลดเวลาการ ด้วย Google Classroom
+++++++ พักรับประทานอาหาร  +++++++
- Office 365 
นำเสนอผลงาน
ประเมินผล & มอบเกียรติบัตร

   เนื้อหาที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ คือ Google Apps For Education หรือ Google App สำหรับการศึกษา คือ ชุดของฟรีอีเมลจาก Google  
และเครื่องมือต่างๆ เป็นแบบระบบเปิดในการทำงานร่วมกัน โดยจะมีหัวข้อหลักๆ ดังนี้
ไดร์ฟ (Google Drive) เก็บได้ครบ แบ่งปันได้ทุกอย่าง เข้าถึงไฟล์จากที่ใดก็ได้
  • เอกสาร (Google Docs) เป็นเอกสารออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา ทุกเครื่องมือ ซึ่งง่ายต่อการเข้าถึง
  • ปฏิทิน (Google Calendar) ช่วยนักเรียนและคณาจารย์จัดการเวลาของตน กำหนดเวลาเรียนและการประชุมได้ง่ายดาย
  • Google Form ช่วยสร้างแบบสอบถาม หรือข้อสอบออนไลน์ ได้ ตรวจคำตอบ และส่งคะแนนให้ผู้เรียนได้
  • Google Sites คือเว็บไซต์ของ Google เป็นโปรแกรมออนไลน์ที่ทำให้การสร้างเว็บไซต์ง่ายขึ้นเหมือนกับการแก้ไขเอกสารธรรมดาๆ
Office 365 คืออะไร?

        คือ โปรแกรม Microsoft Office ที่สามารถใช้งานแบบเวอร์ชั่นออนไลน์ครับ ซึ่งโปรแกรมออฟฟิศตัวเดิมๆ ที่เราคุ้นเคยนั้นจะต้องทำการซื้อไลเซนส์และทำการติดตั้งที่คอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง โดยสามารถทำงานได้โดยที่คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นไม่ต้องทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แต่ Office 365 นั้นคุณไม่ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมออฟฟิศลงในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ แค่เพียงเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณก็สามารถใช้จัดการงานเอกสารนั้นๆ ได้ รูปแบบจะคล้ายกับ Google Doc นั่นเอง

Read more http://www.manacomputers.com/office_365/
หมายเหตุ

            ถ้าต้องการสมัครขอใช้ Google Apps for Education ให้กับโรงเรียนของท่าน สามารถสมัครได้ที่ bit.ly/thai-edu 

สำหรับโรงเรียนที่ทำการสมัครไปแล้ว และต้องการติดตามผล สามารถโทรไปได้ที่ 02-105-4134 กด 2