หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ขณะนี้ Website KM41 กำลังดำเนินการทดลองการใช้งานและพัฒนาจาก Google Site ข้อมูลบางส่วนนั้นอาจยังไม่เป็นปัจจุบันจึงขออภัย ณ ที่นี้

ข่าวล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »


นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41