ประกาศล่าสุด

  • ประชาสัมพันธ์การอบรมครูประจำการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ คูปองพัฒนาครู              ด้วยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับแจ้งจากบริษัท ศูนย์ความรู้พี่จุฬา จำกัด เกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครู (ค ...
    ส่ง 17 พ.ค. 2561 20:55 โดย Rathapoom Rasameeveingchai
  • ไม่มีชื่อ     
    ส่ง 15 พ.ย. 2561 23:53 โดย admin spm34
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »