ประกาศล่าสุด

  • ประชาสัมพันธ์การอบรมครูประจำการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ คูปองพัฒนาครู              ด้วยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับแจ้งจากบริษัท ศูนย์ความรู้พี่จุฬา จำกัด เกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครู (ค ...
    ส่ง 17 พ.ค. 2561 20:55 โดย Rathapoom Rasameeveingchai
  • ตัวอย่าง ข่าวที่ 1 วิ่ง สมาธิวิสาขะ พุทธบูชา ประจำปี 2559          โรงเรียนวัดประสาทนิกรได้จัดกิจกรรม เดิน - วิ่ง สมาธิวิสาขะ พุทธบูชา ประจำปี 2559เนื่องในวันวิสาขบูชา มีประชาชน ส่วนราชการ และเอกชน ชาวหล ...
    ส่ง 6 พ.ค. 2561 21:12 โดย admin spm34
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »