ประกาศล่าสุด

  • ศูนย์ STEM สพม.34 สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่พบเห็นในช ...
    ส่ง 28 พ.ค. 2561 05:55 โดย admin spm34
  • งานจัดการเรียนร่วม   >> คลิกเพื่อเข้าสู่ข้อมูล <<
    ส่ง 28 พ.ค. 2561 06:05 โดย admin spm34
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »