ประกาศล่าสุด

  • ตัวอย่าง ข่าวที่ 2 ประกวดออกแบบโลโก้ “(Oasis)”              ประกวดออกแบบโลโก้ “(Oasis)” โรงเรียนวัดประสาทนิกร ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ “(Oasis)” ห้องแสดงผลิตภัณฑ์ โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ ...
    ส่ง 6 พ.ค. 2561 19:34 โดย admin spm34
  • ตัวอย่าง ข่าวที่ 1 วิ่ง สมาธิวิสาขะ พุทธบูชา ประจำปี 2559          โรงเรียนวัดประสาทนิกรได้จัดกิจกรรม เดิน - วิ่ง สมาธิวิสาขะ พุทธบูชา ประจำปี 2559เนื่องในวันวิสาขบูชา มีประชาชน ส่วนราชการ และเอกชน ชาวหล ...
    ส่ง 6 พ.ค. 2561 19:34 โดย admin spm34
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »