หน้าแรก

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

 
 


 
 
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โดยท่านดร.สำเริง บุญโต ผอ.สพม.สุรินทร์ มอบเกียรติบัตร แก่ครูผู้สอนในสังกัดในการเปิดชั้นเรียนเพื่อรับการนิเทศ สังเกตชั้นเรียนผ่านกระบวนการนิเทศออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ภาพกิจกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1  ผ่านระบบออนไลน์