การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

QR CODE


ประมวลภาพกิจกรรม โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป 
เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  
จังหวัดนครราชสีมา


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... นางรุ่งระวี หงส์ชู โทร. 0 8928 08645

Comments