แบบสำรวจข้อมูลวัดที่ประสบวินาศภัย

https://goo.gl/LuznfY


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากไฟล์ด้านล่างนี้ครับ
       https://drive.google.com/a/secondary33.go.th/uc?authuser=0&id=0B6n5ZoNeDzItUkRlbnlnTjdsbkk&export=download


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... 

นายวุฒิชัย จิตเงิน  ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
โทร.086 8779221 อีเมล์ : wuthichai_1982@hotmail.com

Comments