แบบขอขึ้นทะเบียนที่พักสงฆ์

https://goo.gl/SMcEYp


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากไฟล์ด้านล่างนี้ครับ

                                   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... 

นายวุฒิชัย จิตเงิน  ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
โทร.086 8779221 อีเมล์ : wuthichai_1982@hotmail.com

Comments