หน้าแรก

บทกลอน “มุทิตาพจน์ ๔๘ ปี พระราชสารสุธี”อายุสมมงคล ๔ รอบ ๔๘ ปี พระราชสารสุธี (อาชว์)

สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก


11 เมษายน 2561 โครงการประชารัฐ วัดสะอาดร่มรื่น ลูกหลานดาษดื่น ชื่นมื่นประเพณีสงกรานต์ ปี 2561


ดีเดย์ 11 เม ย 2561 โครงการประชารัฐ วัดสะอาดร่มรื่น ลูกหลานดาษดื่น ชื่นมื่นประเพณีสงกรานต์ ปี 2561

(พระราชสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา)

ดีเดย์ 11 เม ย 2561 โครงการประชารัฐ วัดสะอาดร่มรื่น ลูกหลานดาษดื่น ชื่นมื่นประเพณีสงกรานต์ ปี 2561

(นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา)

พิธีปัจฉิมนิเทศกลุ่มโรงเรียนปริยัติสามัญจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2560


จัดยิ่งใหญ่ พิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา


กิจกรรมและถวายความอุปถัมภ์ในการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชามาฆบูชา ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา


วิดีโอ YouTube

บันทึกความร่วมมือร่วมกัน MOU ธรรมศึกษา 50 โรงเรียนมัธยมโคราช ปีการศึกษา 2561


โครงการถวายความรู้การขอรับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด ปีงบประมาณ 2561 พศจ.โคราช


โครงการอบรมธรรมศึกษา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย


รายการส่องธรรม ช่อง 5 อบรมธรรมศึกษา อำเภอพิมาย


โครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด(วัดป่าศรัทธารวม)


โครงการอบรมธรรมศึกษา โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา


โครงการอบรมครูสอนธรรมศึกษา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย


Digital สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา


โครงการอบรมธรรมศึกษา โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา


เปิดสนามสอบธรรมศึกษาโรงเรียนจักราชวิทยา


โอวาทธรรมศึกษา พระเทพรัตนดิลก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา(ธ)


พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย


พิธีมอบโล่ประกาศเกียติคุณและทุน แผนกธรรมดีเด่น ปี 2559