หน้าแรก

https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/law-spm-33/khumux-kar-danein-kar-thang-winay-1

https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/law-spm-33/kh-ita2019v

ข่าวและเอกสารเผยแพร่

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 61 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://drive.google.com/file/d/0Bwje9ZFv3S-eU044MFVVV0M4dTQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bwje9ZFv3S-eUlVMVHBYVTlTbFU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bwje9ZFv3S-eNzkyMDlpRGtTZ0U/view?usp=sharing

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTubehttps://sites.google.com/a/secondary33.go.th/law-spm-33/sthiti-rxng-reiyn
https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/law-spm-33/home/ita-2562/canwn-phurab-brikar-sphm-33
http://gg.gg/help-spm33คู่มือการบริหารงานบุคคลฯ กศจ
https://drive.google.com/file/d/0Bwje9ZFv3S-eY2NoSzQzS1BNR2c/view
https://drive.google.com/file/d/0Bwje9ZFv3S-eX0Jrd2MyU3UtUmM/view?usp=sharing
http://court.admincourt.go.th/ordered/
http://deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/search.jsp
http://esdg.excise.go.th/ABOUT_US/OUTPUT/WEBPORTAL16200030773
http://www.dailynews.co.th/education
http://www.matichon.co.th/category/education

https://drive.google.com/file/d/0Bwje9ZFv3S-eOElfMlhGTTB4REE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bwje9ZFv3S-eMDhQbmJMNkVhaG8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bwje9ZFv3S-eSVVfZkxpV0gyenM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fQnDKVJxmq7p1ij22U5F5cbHxovJOokv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dxVeyicgslQSGCSPUzhX9exqIq_VxoDH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qAD1VIF5tNBbk7t1yF6nUwYFhUnm0QVj/view?usp=sharingหน้าเว็บย่อย (1): ITA 2562