ขอ กพ.7 ออนไลน์

บริการ กพ.7 ออนไลน์  
ปกติค่ะ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zDmt2hvUlc2Jstn0b9YF8N1l6M0ihIRBNjsXCfBfwlE/edit#gid=1361179586Comments