หน้าแรก


https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/law-spm-33/intention

https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/klum-brihar-ngan-bukhkhl-sphm-33/survey33

https://drive.google.com/file/d/0B-vXkJs799q7R0xDSG9RdTBzZG8/view?usp=sharing

  

https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/klum-brihar-ngan-bukhkhl-sphm-33/hnangsux-rachkar-klum-bukhkhl

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/klum-brihar-ngan-bukhkhl-sphm-33/tepe-online-2560


https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/klum-brihar-ngan-bukhkhl-sphm-33/rayngan-plc-ni-sthan-suksa


gg.gg/move33surin

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10s08rzOIWQst9CT3hoYIn0DgICt2ctsihQYrZu-aLbY/edit#gid=1711531196

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YKs-HAMJOINvziHEXINn9fg736OUx3UKUWRA_LDIS3c/edit#gid=0

แจ้งข่าวด่วน...
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ ก.ค.ศ.
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์...
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »


กำหนดการประชุม กศจ.สุรินทร์ ประจำปี 2560
ครั้งที่ 1/2560   ประชุมวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560   เวลา 13.30 น.  ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559

ด้านวิชาการ

ด้านบริหารจัดการ

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YKs-HAMJOINvziHEXINn9fg736OUx3UKUWRA_LDIS3c/edit#gid=0

http://www.secondary33.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=6308:2559-08-02-08-%25M-%25S&catid=47:-m-m-s&Itemid=62

https://docs.google.com/a/secondary33.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2Vjb25kYXJ5MzMuZ28udGh8a2x1bS1icmloYXItbmdhbi1idWtoa2hsLXNwaG0tMzN8Z3g6Mjk1YmRmMTM0NzkyYzMxNg


https://docs.google.com/a/secondary33.go.th/forms/d/e/1FAIpQLSdvSSLLBBG7aC39JlSQ0mgo0aPXov8n0f6T9PlnKdu3h-dPsA/viewform

https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/klum-brihar-ngan-bukhkhl-sphm-33/rabb-tidtam-khwam-khub-hna-kar-danein-kar-khx-mi-hrux-khx-leuxn-withythana

google.com


https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/klum-brihar-ngan-bukhkhl-sphm-33/prakas-sanak-nayk-rathmntri-reuxng-phrarachthan-kheruxng-rach-xisriyaphrn-xan-pen-thi-cheidchu-ying-chang-pheuxk-chan-ta-kwa-say-saphay-praca-pi

https://docs.google.com/a/secondary33.go.th/forms/d/1kAB5uyvh8j_jlC-ORnlWFNrE9fNSFF5X5Y0qeyODBXg/viewform

https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/klum-brihar-ngan-bukhkhl-sphm-33/tepe-online-sphm-33-pi-2559

ภาพข่าว/กิจกรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.33

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://docs.google.com/a/secondary33.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2Vjb25kYXJ5MzMuZ28udGh8a2x1bS1icmloYXItbmdhbi1idWtoa2hsLXNwaG0tMzN8Z3g6NmI3NzFmM2M5ZDhiYjkzYw          
https://docs.google.com/a/secondary33.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2Vjb25kYXJ5MzMuZ28udGh8a2x1bS1icmloYXItbmdhbi1idWtoa2hsLXNwaG0tMzN8Z3g6NjRlNDFjNDUwMTkzNmMxOA         
https://docs.google.com/a/secondary33.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2Vjb25kYXJ5MzMuZ28udGh8a2x1bS1icmloYXItbmdhbi1idWtoa2hsLXNwaG0tMzN8Z3g6NjU2NWZkZjIxNTMyYTlmZQ