หน้าแรก


https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/law-spm-33/intention

นโยบายบริหารงานบุคคล
https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/klum-brihar-ngan-bukhkhl-sphm-33/survey33


  

https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/klum-brihar-ngan-bukhkhl-sphm-33/hnangsux-rachkar-klum-bukhkhl

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/klum-brihar-ngan-bukhkhl-sphm-33/tepe-online-2560


https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/klum-brihar-ngan-bukhkhl-sphm-33/rayngan-plc-ni-sthan-suksahttps://sites.google.com/a/secondary33.go.th/klum-brihar-ngan-bukhkhl-sphm-33/spm33thanundon-1

แจ้งข่าวด่วน...
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ ก.ค.ศ.
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์...
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »
https://docs.google.com/a/secondary33.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2Vjb25kYXJ5MzMuZ28udGh8a2x1bS1icmloYXItbmdhbi1idWtoa2hsLXNwaG0tMzN8Z3g6Mjk1YmRmMTM0NzkyYzMxNg


https://docs.google.com/a/secondary33.go.th/forms/d/e/1FAIpQLSdvSSLLBBG7aC39JlSQ0mgo0aPXov8n0f6T9PlnKdu3h-dPsA/viewform

https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/klum-brihar-ngan-bukhkhl-sphm-33/rabb-tidtam-khwam-khub-hna-kar-danein-kar-khx-mi-hrux-khx-leuxn-withythana

google.comhttps://docs.google.com/a/secondary33.go.th/forms/d/1kAB5uyvh8j_jlC-ORnlWFNrE9fNSFF5X5Y0qeyODBXg/viewform

https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/klum-brihar-ngan-bukhkhl-sphm-33/tepe-online-sphm-33-pi-2559

ภาพข่าว/กิจกรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.33

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »