หน้าแรก

สอบถามการใช้งานระบบได้ที่... นายวัชระ มั่นยืน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ โทร. 0817259755
https://www.google.co.th/maps/@7.9027103,104.6358804,8704407m/data=!3m1!1e3แบบประเมินความพึงพอใจในการอบรม 
เรื่อง "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระบบสารสนเทศ GIS พิกัดที่ตั้งวัดในจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560"https://goo.gl/MZzoMX
QR CODE ตอบรับเข้ารับการอบรมและรายงานอีเมล์(Gmail เท่านั้น)
Group Line : GIS-พิกัดวัดโคราชhttps://www.facebook.com/groups/566564547068509
พิมพ์ค้นหาคำว่า "gis พิกัดที่ตั้งวัดในจังหวัดนครราชสีมา" วีดีโอแสดงขั้นตอนการหาพิกัด Google Maps