ใบงานที่4/ส่งงาน Youtube

ใบงานที่ 4  วิดีโอ YouTube
1. ให้ผู้เข้าอบรมสร้างวิดีโอจำนวน 1 เรื่อง
2. แชร์วิดีโอเป็นสาธารณะ คัดลอก Link วิดีโอ ส่งที่นี่  

ส่งวิดีโอ YouTube

Comments