ใบงานที่5/ส่งงาน Google Sites

ใบงานที่ 5  สร้างไซท์ห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Sites
1.  ให้ผู้เข้าอบรมใช้ Google Site สร้างเว็บไซท์ห้องเรียนออนไลน์ จำนวน 1 ไซท์ 
2. แชร์ไซท์เป็นสาธารณะ และคัดลอก Link ของไซท์ส่งที่นี่

ส่งงาน Google Site

Comments