ผลการทดสอบหลังอบรม

***ยังรอท่านที่ยังไม่เข้าสอบอยู่นะค่ะ ***
กำหนดเกณฑ์ผ่านร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 


Comments