ข้อตกลงทางก่อนการอบรม

1. google chrome 
2. การใช้งานแท็บ
3. บัญชี gmail
4. facebook กลุ่ม ไปที่ กลุ่ม คลิกที่ ภาพ
เฟส DLIT33Comments