เกี่ยวกับ DLIT

ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการสอน การพัฒนาวิชาชีพครู คลังข้อสอบ ข้อสมุดดิจิทัล

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ‎(DLIT)‎
โดยนายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการ กพฐ.


VTR : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (8.36 นาที)

DLIT Google Apps For Education (2.20 นาที)

DLIT Google for EDU 230715