ภาพข่าวและกิจกรรม

 • การจัดอบรมปฏัติการวิธีสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

          15 ตุลาคม 2560 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการวิธีสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องไพฑูรย์ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวัตถุประสงค์ของการอบรมปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อพัฒนาเทคนิควิธีการสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น ผู้เข้าอบรมได้แก่ครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ 1 คนและโรงเรียนสังกัดเอกชน จำนวน 3 โรงเรียน โดยมี ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม
  Posted Oct 25, 2017, 1:24 AM by อัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
Showing posts 1 - 1 of 2. View more »


ข่าวประชาสัมพันธ์

Showing posts 1 - 3 of 3. View more »


ประกาศล่าสุด

 • การจัดทำข้อมูลเพื่อการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) นนี้ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานเปิดการจัดทำข้อมูลเพื่อการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย ...
  Posted Feb 3, 2016, 7:19 PM by ธันยพร มหาราช
 • ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม. 27 26 พฤศจิกายน 2558 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม. 27 จำนวน 60 โรงเรียน ...
  Posted Dec 13, 2015, 10:14 PM by ธันยพร มหาราช
 • อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์กลุ่มงาน กลุ่มอำนวยการโดยงานประชาสัมพันธ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มงานเพื่อประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  Posted Dec 13, 2015, 10:14 PM by ธันยพร มหาราช
Showing posts 1 - 3 of 3. View more »