ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล

หนังสือราชการและข่าวประกาศ

Showing posts 1 - 10 of 133. View more »


ระเบียบวาระการประชุม

  • ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 9/2558 ระเบียบวาระการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  27 ครั้งท ...
    Posted Dec 13, 2015, 10:14 PM by Unknown user
  • ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 8/2558 ระเบียบวาระการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  27 ครั้งท ...
    Posted Dec 13, 2015, 10:14 PM by Unknown user
  • ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 7/2558 ระเบียบวาระการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  27 ครั้งท ...
    Posted Dec 13, 2015, 10:14 PM by Unknown user
Showing posts 1 - 3 of 3. View more »

ดาวน์โหลดเอกสาร

Showing posts 1 - 7 of 20. View more »