• วิทยากรบรรยายงานการเงินและพัสดุโรงเรียนสตรีศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัยพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27ได้รับเชิญจากโรงเรียนสตรีศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายด้านการเงินและพัสดุ ในวันท ...
  ส่ง 2 พ.ย. 2560 21:57 โดย Sattiya Ponglo
 • "การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยนางกานต์กิติ์  หอมกลิ่น ตำแหน่ง นักวิชาพัสดุชำนาญการ ได้เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ ...
  ส่ง 2 พ.ย. 2560 20:57 โดย Sattiya Ponglo
 • "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพม.27" กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมต้อนรับคณะประเมินและติดตาม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 2 พ.ย. 2560 20:58 โดย Sattiya Ponglo
 • "จ่ายเงิน O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2560" กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดำเนินการตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ...
  ส่ง 2 พ.ย. 2560 20:59 โดย Sattiya Ponglo
 • "ศึกษาดูงานเขตสุจริต สพม.32 บุรีรัมย์" กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมกับคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ศึกษาดูงานเขตสุจริต สพม.32 บุรีรัมย์ ในวันท ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2559 20:04 โดย Sattiya Ponglo
 • "บรรยายงานการเงินและพัสดุ"   ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ไปบรรยายการยืมเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเบิกจ่ายพัสดุ ที่ห้องโสตศึกษา โรงเร ...
  ส่ง 31 ม.ค. 2559 21:44 โดย Sattiya Ponglo
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


ระเบียบ ข้อกฏหมาย

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

สลิปเงินเดือน

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แสดงบทความ 1 - 8 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »