หน้าหลัก

ข่าวกิจกรรม

 • ออกตรวจโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา วันที่ 29 มีนาคม 2561 หน่วยตรวจสอบภายในร่วมกับคณะผู้ตรวจสอบภายในออกตรวจติดตามการบริหารงานการเงินบัญชีและสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา ผลการตรวจสอบและติดตามการทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร ...
  ส่ง 3 เม.ย. 2561 18:58 โดย นงนภัส อารีเอื้อ
 • ออกตรวจโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา วันที่ 28 มีนาคม 2561 หน่วยตรวจสอบภายในร่วมกับคณะผู้ตรวจสอบภายในออกตรวจติดตามการบริหารงานการเงินบัญชีและสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ผลการตรวจสอบและติดตามการทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร ...
  ส่ง 3 เม.ย. 2561 18:55 โดย นงนภัส อารีเอื้อ
 • ออกตรวจโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ วันที่ 26 มีนาคม 2561 หน่วยตรวจสอบภายในร่วมกับคณะผู้ตรวจสอบภายในออกตรวจติดตามการบริหารงานการเงินบัญชีและสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ผลการตรวจสอบและติดตามการทำงานเป็นไปด ...
  ส่ง 3 เม.ย. 2561 18:52 โดย นงนภัส อารีเอื้อ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการและข่าวประกาศ

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • แบบใบลาพักผ่อน
  ส่ง 16 ธ.ค. 2558 20:23 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ร้อยเอ็ด
 • แบบใบยกเลิกวันลา
  ส่ง 16 ธ.ค. 2558 20:23 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ร้อยเอ็ด
 • แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
  ส่ง 16 ธ.ค. 2558 20:23 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ร้อยเอ็ด
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »