หน้าหลัก

ข่าวกิจกรรม

  • ออกตรวจโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา วันที่ 29 มีนาคม 2561 หน่วยตรวจสอบภายในร่วมกับคณะผู้ตรวจสอบภายในออกตรวจติดตามการบริหารงานการเงินบัญชีและสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา ผลการตรวจสอบและติดตามการทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร ...
    ส่ง 3 เม.ย. 2561 18:58 โดย นงนภัส อารีเอื้อ
  • ออกตรวจโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา วันที่ 28 มีนาคม 2561 หน่วยตรวจสอบภายในร่วมกับคณะผู้ตรวจสอบภายในออกตรวจติดตามการบริหารงานการเงินบัญชีและสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ผลการตรวจสอบและติดตามการทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร ...
    ส่ง 3 เม.ย. 2561 18:55 โดย นงนภัส อารีเอื้อ
  • ออกตรวจโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ วันที่ 26 มีนาคม 2561 หน่วยตรวจสอบภายในร่วมกับคณะผู้ตรวจสอบภายในออกตรวจติดตามการบริหารงานการเงินบัญชีและสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ผลการตรวจสอบและติดตามการทำงานเป็นไปด ...
    ส่ง 3 เม.ย. 2561 18:52 โดย นงนภัส อารีเอื้อ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการและข่าวประกาศ

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »