ตัวอย่างข้อสอบ PISA

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  8834 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 พ.ค. 2555 01:59 SPM11 ICT
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2391 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 พ.ค. 2555 01:59 SPM11 ICT
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3527 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 พ.ค. 2555 02:00 SPM11 ICT
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  616 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 พ.ค. 2555 02:00 SPM11 ICT
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  954 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 พ.ค. 2555 02:01 SPM11 ICT
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  503 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 พ.ค. 2555 02:02 SPM11 ICT
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  270 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 พ.ค. 2555 02:02 SPM11 ICT
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  765 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 พ.ค. 2555 02:02 SPM11 ICT
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  308 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 พ.ค. 2555 02:02 SPM11 ICT
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1055 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 พ.ค. 2555 02:02 SPM11 ICT
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  656 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 พ.ค. 2555 02:03 SPM11 ICT
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  994 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 พ.ค. 2555 02:03 SPM11 ICT
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2253 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 พ.ค. 2555 02:04 SPM11 ICT
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1023 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 พ.ค. 2555 02:04 SPM11 ICT
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  300 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 พ.ค. 2555 02:04 SPM11 ICT
Comments