เลือกประธาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.เขต 11

โพสต์20 ก.พ. 2554 23:39โดยSPM11 ICT   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2554 00:14 ]
เมื่อเวลา 13.30 น.ของวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 นายสุธร ชอุ่มวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นประธาน การประชุมเพื่อเลือก ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ ยศถา ผอ.โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี นางขวัญดี ศรีไพโรจน์ อธิการ ม.ตาปี เป็นต้น ซึ่งที่ที่ประชุมมีมติ เลือก นายชลอศักดิ์ วาณิชย์เจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานคณะกรรมการ สพม.เขต 11
สำหรับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย (ตามไฟล์เอกสารด้านล่าง)
(ประวัติ ประธาน กรรมการ สพม.เขต 11)
 
                                                    
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Ċ
SPM11 ICT,
21 ก.พ. 2554 00:04
Comments