ภาพกิจกรรมสภานักเรียน

สพม. ๑๑ จัดกิจกรรมสภานักเรียน ในวันที่ ๑๙-๒๐  กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  โดยมีนายนพรุจ  เขียวสอาด  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

สภานักเรียน๕๖


สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมกันดำเนินโครงการลอดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 10 โรงเรียนใดที่สนใจ ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2577

โพสต์17 มิ.ย. 2557 20:25โดยSPM11 ICT   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2557 20:30 ]

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมกันดำเนินโครงการลอดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 10 โรงเรียนใดที่สนใจ ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2577

ประชาสัมพันธ์ : โครงการการการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ สามัญรุุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

โพสต์25 มี.ค. 2557 01:26โดยSPM11 ICT


ผู้ที่สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว
ส่ง
ใบสมัครพร้อมเงินค่าลงทะเบียนที่ธณาณัติสั่งจ่าย
นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ
ภายใน
วันที่ 5 เมษายน 2557 นี้เท่านั้น

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดประชุม

โพสต์24 มี.ค. 2557 03:30โดยSPM11 ICT   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2557 01:33 ]

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

โรงเรียนในพื้นที่สหวิทยาเขตชุมพร 1 จากเดิมวันที่ 31 มีนาคม 2557 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เป็น วันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น.

โรงเรียนในพื้นที่สหวิทยาเขตชุมพร 2 จากเดิมวันที่ 1 เมษายน 2557 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวนศรีวิทยา เป็น วันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น.


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Tel.077-203374

ประกาศผลสอบโควตาเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557

โพสต์11 ก.พ. 2557 18:45โดยSPM11 ICT

ประกาศผลสอบโควตาเตรียมอุดมศึกษา  ปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้ได้รางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพม.11

โพสต์5 ก.พ. 2557 18:50โดยSPM11 ICT

รายชื่อผู้ได้รางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพม.11 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน โควต้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557

โพสต์3 ก.พ. 2557 18:53โดยSPM11 ICT

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 11 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน โควต้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 รายละเอียด ไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2557 สอบวันอาทิตย์ 26 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

โพสต์16 ม.ค. 2557 23:03โดยSPM11 ICT

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2557  สอบวันอาทิตย์ 26 มกราคม 2557   ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 11 และการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ

โพสต์16 ม.ค. 2557 22:53โดยSPM11 ICT   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2557 22:57 ]

ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 11 และการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗

โพสต์2 ม.ค. 2557 00:03โดยSPM11 ICT   [ อัปเดต 2 ม.ค. 2557 00:25 ]

สพม. 11  แจ้งแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1-10 of 476