คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน

โพสต์31 ก.ค. 2555 20:56โดยSPM11 ICT
คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน 
     ของกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
รายละเอียด  ด้วยกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
   รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ
Comments