เมนูหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม

ผู้ตรวจราชการเยี่ยมโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.30 น นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ผูัตรวจราชการทรวงศึกษาธิการและคณะได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี โดยมีท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการคณะครูโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีต้อนรับโดยทางโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีได้จัดนิทรรศการผลงานของนักเรียน และพาผู้ตรวจราชการ เยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งถ่ายภาพรวมกับคณะผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. มูลนิธิร่มฉัตร กำหนดจัดการแข่งขัน คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 รับสมัครจนถึง 30 กรกฎาคม 2557

โพสต์17 มิ.ย. 2557 00:04โดยchaiwut siwaipram

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. มูลนิธิร่มฉัตร กำหนดจัดการแข่งขัน คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 รับสมัครจนถึง 30 กรกฎาคม 2557

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดโครงการแข่งขันทักษะคอมพิมเตอร์ และโครงการแข่งขันวาดภาพ ในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา

โพสต์9 มิ.ย. 2557 22:24โดยchaiwut siwaipram

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดโครงการแข่งขันทักษะคอมพิมเตอร์ และโครงการแข่งขันวาดภาพ ในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557  ณ สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา 

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว. ติว O-net ในวันที่ 14-18 มิถุนายน 2557 ดูรายละเอียดที่ http://www.facebook.com/pages/ หรือโทร 037 953383 - 6 ต่อ 1114 , 1117 ราย

โพสต์9 มิ.ย. 2557 21:48โดยchaiwut siwaipram

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว. ติว O-net ในวันที่ 14-18 มิถุนายน 2557  ดูรายละเอียดที่ http://www.facebook.com/pages/ หรือโทร 037 953383 - 6  ต่อ 1114 , 1117  ราย

สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยขั้นสูง ประจำปี 2557 หลักสูตร 7 -11 วันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2557

โพสต์9 มิ.ย. 2557 21:38โดยchaiwut siwaipram

สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยขั้นสูง ประจำปี 2557  หลักสูตร 7 -11  วันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 9  สิงหาคม 2557  รายละเอียด ตามไฟล์แนบ

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย ได้จัดประกวดวรรณกรรมการเมืองประเภมเรื่องสั้นและบทกวี "รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย" เป็นปีที่ 13

โพสต์5 มิ.ย. 2557 21:37โดยchaiwut siwaipram

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย ได้จัดประกวดวรรณกรรมการเมืองประเภมเรื่องสั้นและบทกวี "รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย" เป็นปีที่ 13  รายละเอียดดูจากไฟล์แนบ

กลุ่มบริษัท ทรู จัดโครงการค่ายเยาวชนทรู สร้างสรรค์ชุมชนเริ่มต้นด้วยการให้ ภายใต้โครงการ ทรูปลูกปัญญา ให้ความรู้ฝึกการเป็นผู้นำ รับสมัครจนถึง 30 มิถุนายน 2557

โพสต์5 มิ.ย. 2557 21:26โดยchaiwut siwaipram

กลุ่มบริษัท ทรู จัดโครงการค่ายเยาวชนทรู สร้างสรรค์ชุมชนเริ่มต้นด้วยการให้ ภายใต้โครงการ ทรูปลูกปัญญา ให้ความรู้ฝึกการเป็นผู้นำ รับสมัครจนถึง 30 มิถุนายน 2557  รายละเอียดดูจากไฟล์แนบ

ด้วยบริษัทเอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการ กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ Ovaltine Gifl for Mom ปีที่ 12 ในหัวข้อ “เริ่มต้นเช้าวันใหม่ ด้วยไออุ่นรักจากแม่” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทั่วประเทศ ส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวด รางวัลถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

โพสต์2 มิ.ย. 2557 01:03โดยchaiwut siwaipram

ด้วยบริษัทเอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการ กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ Ovaltine Gifl for Mom ปีที่ 12 ในหัวข้อ “เริ่มต้นเช้าวันใหม่ ด้วยไออุ่นรักจากแม่” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทั่วประเทศ ส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวด รางวัลถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี   พระวรราชาทินัดดามาตุ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เว็บไซด์ศูนย์เฉพาะกิจเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับเป็นช่องทางร้องเรียน www.nara1stpfc.org/main

โพสต์15 พ.ค. 2557 01:10โดยchaiwut siwaipram

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เว็บไซด์ศูนย์เฉพาะกิจเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับเป็นช่องทางร้องเรียน www.nara1stpfc.org/main

สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ในศาสตร์ทางวิจัย สถิติ การวัดและประเมินผลทางสังคมศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

โพสต์23 เม.ย. 2557 01:00โดยchaiwut siwaipram

สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ในศาสตร์ทางวิจัย สถิติ การวัดและประเมินผลทางสังคมศาสตร์  รายละเอียดดังเอกสารแนบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในวันเสาร์ ที่ 3 พ.ค.2557 จะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน หรือสมทบทุนตามที่เห็นสมควร รายได้เพื่อสร้างหอประชุมหลังใหม่ ติดต่อ 087-8588008

โพสต์22 เม.ย. 2557 21:24โดยchaiwut siwaipram

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในวันเสาร์ ที่ 3 พ.ค.2557 จะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน หรือสมทบทุนตามที่เห็นสมควร  รายได้เพื่อสร้างหอประชุมหลังใหม่ ติดต่อ 087-8588008 

1-10 of 582