ผู้ตรวจราชการเยี่ยมโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.30 น นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ผูัตรวจราชการทรวงศึกษาธิการและคณะได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี โดยมีท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการคณะครูโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีต้อนรับโดยทางโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีได้จัดนิทรรศการผลงานของนักเรียน และพาผู้ตรวจราชการ เยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งถ่ายภาพรวมกับคณะผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

สพม.11 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ประจำปี 2558

โพสต์8 ก.พ. 2558 22:00โดยSPM11 ICT

สพม.11  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ประจำปี 2558

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์

โพสต์11 พ.ย. 2557 23:06โดยSPM11 ICT

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์

ประกาศ ก.พ. เรื่อง การรับสมัครนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ปีการศึกษา 2558

โพสต์4 ก.ย. 2557 00:01โดยSPM11 ICT   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2557 00:02 ]

ประกาศ ก.พ. เรื่อง การรับสมัครนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ปีการศึกษา 2558  ดูรายละเอียดที่ 

http://scholar2.ocsc.go.th/Main/FrmAnnounce.aspx?TestTypeId=iep%2frNIfLH0%3d&Year=%2foB7tbv3leE%3d&PeriodNo=iep%2frNIfLH0%3d

ประกวดโครงการอุตสาหกรรมการเกษตร

โพสต์25 ส.ค. 2557 00:55โดยSPM11 ICT

ประกวดโครงการอุตสาหกรรมการเกษตร 

โครงการแข่งขันสุดยอดครูไทย ICT ปี 2557

โพสต์25 ส.ค. 2557 00:53โดยSPM11 ICT

โครงการแข่งขันสุดยอดครูไทย ICT  ปี 2557

ขอเชิญส่งชิ้นงานเข้าประกวดนวัติกรรมทางการศึกษา

โพสต์25 ส.ค. 2557 00:12โดยSPM11 ICT

ขอเชิญส่งชิ้นงานเข้าประกวดนวัติกรรมทางการศึกษา

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. มูลนิธิร่มฉัตร กำหนดจัดการแข่งขัน คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 รับสมัครจนถึง 30 กรกฎาคม 2557

โพสต์17 มิ.ย. 2557 00:04โดยSPM11 ICT

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. มูลนิธิร่มฉัตร กำหนดจัดการแข่งขัน คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 รับสมัครจนถึง 30 กรกฎาคม 2557

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดโครงการแข่งขันทักษะคอมพิมเตอร์ และโครงการแข่งขันวาดภาพ ในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา

โพสต์9 มิ.ย. 2557 22:24โดยSPM11 ICT

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดโครงการแข่งขันทักษะคอมพิมเตอร์ และโครงการแข่งขันวาดภาพ ในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557  ณ สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา 

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว. ติว O-net ในวันที่ 14-18 มิถุนายน 2557 ดูรายละเอียดที่ http://www.facebook.com/pages/ หรือโทร 037 953383 - 6 ต่อ 1114 , 1117 ราย

โพสต์9 มิ.ย. 2557 21:48โดยSPM11 ICT

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว. ติว O-net ในวันที่ 14-18 มิถุนายน 2557  ดูรายละเอียดที่ http://www.facebook.com/pages/ หรือโทร 037 953383 - 6  ต่อ 1114 , 1117  ราย

สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยขั้นสูง ประจำปี 2557 หลักสูตร 7 -11 วันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2557

โพสต์9 มิ.ย. 2557 21:38โดยSPM11 ICT

สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยขั้นสูง ประจำปี 2557  หลักสูตร 7 -11  วันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 9  สิงหาคม 2557  รายละเอียด ตามไฟล์แนบ

1-10 of 588