אודות בית הספר

בית ספר ממ"ד שדה יעקב


"רבי אומר : איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם ?

כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם".

                                                                                     (אבות ב',א )

הקדמה


בית ספר ממ"ד שדה יעקב מציין השנה 80 שנה להיווסדו.

בית הספר שוכן בטבורו של המושב הוותיק שדה יעקב הנמצא בתהליך צמיחה והתרחבות.

יחד עם המושב מתרחב מאוד גם בית הספר וילמדו בו בע"ה בשנת הלימודים תשע"ב כ- 290 תלמידים ותלמידות בכיתות א'-ח'.

השילוב של בי"ס ותיק בעל מסורות ארוכות ימים עם צמיחה הן במספר והן במגוון של

תלמידים מזמן אתגרים שונים ובהם :

·       שימור המסורות הישנות תוך התחדשות והתעדכנות בתכנים חדשים.

·       שמירה על האופי המיוחד של בית הספר – כפרי, פשוט ומשפחתי למרות הגידול המספרי.

·       הטמעת ערכי בית הספר בקרב תלמידים ואנשי צוות חדשים.

·       התאמת התנאים הפיזיים של בית הספר לצרכים הגדלים והולכים.

 

אתגרים אלה מצטרפים ליעדים המרכזיים של בית הספר :

·       חינוך לערכי תורה עם דרך ארץ.

·       חינוך לאהבת הרע ושמירה על כבוד הזולת.

·       שאיפה ל הרחבת דעת, מצוינות אישית, ומיצוי היכולות של כל תלמיד.

·       חינוך לנתינה בכל מעגלי ההשתייכות- בין אישי, כיתתי, בית ספרי, קהילתי, לאומי ומעגל  הסביבה (כבית ספר ירוק).

 

מטרות

א.    המחנך יראה בעבודתו החינוכית שליחות וימלא אותה מתוך אהבה ומסירות.

ב.     המחנך יהיה אדם לומד המוסיף ללמוד ולהתפתח בכל עת.

ג.      המחנך ימלא את שליחותו החינוכית מתוך מחויבות לתת מענה לצרכיו המיוחדים של כל אחד מתלמידיו.

ד.     המחנך יידע שהצלחתו מותנית בכך שישמש מודל להזדהות ולחיקוי אצל תלמידיו ויהיה ראוי להוות מודל שכזה.

ה.    התלמיד יתחנך על ערכי אהבת הרע וכבוד הזולת ויפנים את הרעיון של

"דרך ארץ קדמה לתורה".

ו.       התלמיד יתחנך לאהבת תורה ויראת שמים וילמד תורה מתוך רצון לקיים

מצוות לימוד תורה לשמה ומתוך שאיפה לשמור לעשות ולקיים.

ז.      התלמיד יתחנך לאהבת הארץ ולידיעתה ויגדל להיות בן נאמן לארצו ולמולדתו.

ח.    התלמיד יתחנך למחויבות לעם ישראל ולמורשת העבר שלו מתוך שאיפה לתרום כפי יכולתו לבניית עתידו של העם בארצו ומתוך קשר פעיל עם הקהילה.

ט.    התלמיד יתחנך לאהבת ספר והרחבת דעת ויגדל להיות לומד עצמאי הקשוב לתמורות ולחידושים ומתעדכן בהם.

י.       התלמיד יתחנך ללימוד מעמיק משולב ביצירה וביצירתיות בהתאם לכשרונותיו המיוחדים לו.

 

 

 

 

 

 

 

Comments