כניסה לשאלון מוטיבציה בקריאה- כיתות ה'

דבר המנהלת

""בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל"

ולא נאמר "יחד כל ישראל"

כי אף שהעם יחד,

יש תחומים שכל אחד "שוכן לשבטיו"

ומעמיק את זהותו האישית.

אולם, גם בשעה ששבטי ישראל

לא מטשטשים את ייחודם ומהותם,

הם צריכים להיות יחד,

מאוחדים ומלוכדים".

(הרב משה צבי נריה זצ"ל).

הורים ותלמידים יקרים,

אנו פותחים שנת לימודים נוספת בהתרגשות גדולה.

השנה נעסוק יחד עם כל מערכת החינוך בנושא האחדות ודבריו של הרב משה צבי נריה זצ"ל  - דמות החמ"ד לשנה זו, מלמדים אותנו דבר משמעותי ביותר. יש לשאוף לאחדות אך האחדות תהיה שלמה רק אם נקפיד להדגיש את הזהות והייחודיות שלנו.

בבואנו לפתוח שנת לימודים חדשה אנו שמים ליבנו להעמקת הזהות האישית של כל אחד מבאי בית הספר, תוך הדגשת היחודיות האישית והכיתתית. יחד עם זה אנו  שואפים לבנות חברה שיש בה אחדות וערבות הדדית. חברה ששמה לנגד עיניה ערכים משותפים ופועלים ליישמם.גלישה בטוחה באינטרנט
גלישה בטוחה באינטרנט
קישורים מומלצים
https://sites.google.com/a/sdeyaakov.tzafonet.org.il/sdeyaakov1/glishabetuha

לוח עתי"ד

בביה"ס פועלת זו השנה החמישית תכנית עתי"ד.

עתי"ד  - ערכים, תורה, יחס אישי, דעת.

אתר עתי"ד
רשימת ציוד בסיסית לשנה"ל התשע"ט

רשימת ספרים לשנה"ל התשע"טחוזר תשלומים תשע"ט - קישור

שאלון אקלים
http://m-ontv.net/index1.asp?theMosad=122&embed=1