דבר המנהלת

צוות בית הספר מאחל
לכול התלמידים וההורים
חופש נעים, שמח ובטוח!לוח עתי"ד

בביה"ס פועלת זו השנה השלישית תכנית עתי"ד.

עתי"ד  - ערכים, תורה, יחס אישי, דעת.

אתר עתי"ד

http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/kitanot_digitali.aspx

לוח חינוך חברתיגלריית תמונות